ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

Η οµάδα στόχος είναι νέοι επιστήµονες άνδρες και γυναίκες κυρίως µηχανικοί, δικηγόροι και οδοντίατροι που δεν έχουν ξεκινήσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή την έχουν ξεκινήσει πρόσφατα (Σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης) και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: