Άρθρα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης των ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΕΚ PRACTIKA

21

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   ΚΕΚ PRACTIKA Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΚ PRACTIKA

25

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΕΚ PRACTIKA

5

 

Οι ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης της προτεινόμενης παρέμβασης θα αφορούν τους τομείς:

  • Την εισαγωγή και εξειδίκευση στις κάθε είδους κατασκευές που απαιτεί η πρωτογενής παραγωγή,την ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων που αφορόυν σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό σε επίπεδο πόλης, κτιρίων και ελεύθερων δημόσιων χώρων και την νομοθεσία που αφορά τους τεχνικούς ασφαλείας (κατάρτιση/επιμόρφωση Μηχανικών)
  • Ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το Εργατικό Δίκαιο υπο τις νέες μεταρρυθμίσεις, θέματα ασφαλιστικού Δικαίου, θέματα φορολογικού δικαίου και δικονομίας φορολογικών διαφορών (κατάρτιση/επιμόρφωση Δικηγόρων)
  • Η Επανορθωτική οδοντιατρική, η οδοντιατρική φωτογραφί και η Εμφυτευματολογία του στόματος (επιμόρφωση Οδοντιάτρων)

 

Μετά την λήξη των προγράμματων κατάρτισης/επιμόρφωσης οι ωφελούμενοι παραλαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης/επιμόρφωσης

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home